"Görevimizi yaparken; kimseye, ne müvekkile ne hâkime hele ne iktidara tabiiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.."

Molierac

ÇALIŞMA ALANLARI

Tazminat Hukuku

-Deprem sonucu oluşan cismani ve maddi zararlara ilişkin davalar

-İş gücü kaybına ilişkin davalar

-Destek tazminatına ilişkin davalar

-Haksız el koymadan kaynaklı davalar

-Her türlü alacak davası

-Haksız fiil veya sözleşme sorumluluğuna dayalı maddi ve manevi tazminat davaları

-Eser Sözleşmesine ilişkin davalar.

Gayrımenkul Hukuku

-Ecrimisil davaları

-Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız

-El atmadan kaynaklı Tazminat davaları

-Ortaklığın giderilmesi ve miras hukukuna ilişkin davalar.

Sağlık Hukuku

-Tıbbi Uygulama Hatalarından doğan tazminat ve/veya tam yargı davaları

İmar ve İdare Hukuku

-İmar uygulamalarından kaynaklı iptal davaları

-İmar uygulamalarından kaynaklı tazminat davaları

-Tam yargı davaları

Sigorta Hukuku

-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

-İhtiyari mali Mesuliyet Sigortası

-Yeşil Kart Sigortası

-Zorunlu Koltuk Ferdi kaza sigortası

-Zorunlu Taşımacılık Sigortası

-Güvence Hesabına yönelik istemler

-V.s tüm özel sigorta dallarına ilişkin dava ve işlemler

Tüketici Hukuku

-Ayıplı Mal ve Araçlara İlişkin Davalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku

-İş kazalarına ilişkin davalar

-İşçilik alacaklarından kaynaklı davalar

-Hizmet tespit davaları

-İşe İade davaları

İcra Hukuku

-Her tür icra takip işlemleri

Aile Hukuku

-Boşanma v.s aile hukukuna ilişkin davalar

Bilirkişilik

-İş gücü kaybına ilişkin davalar

-Destek tazminatına ilişkin davalar

-İş kazalarından kaynaklı tüm tazminat davaları

-Özel bilirkişilik hizmetleri

Av. Mustafa ALADAĞ

01.01.1972 Ağrı Diyadin doğumludur. Sırasıyla Omuzbaşı Köyü İlköğretim Okulu, Diyadin Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Doğubayazıt Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1996) mezunudur. 1997 yılından beri serbest avukat olarak çalışan Mustafa ALADAĞ sırasıyla Ağrı-Doğubayazıt-İzmir ve Van da avukatlık yapmıştır. Halen Van merkezde serbest avukat olarak çalışmaktadır. Avukatlığın yanında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile Tazminat Hukuku konularında resmi ve özel bilirkişilikte yapmaktadır.

Copyright ® 2009 adil hukuk ofisi - Designed by Fikr-iHayal